Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Sprogcenter i Kalundborg tilbyder sprogundervisning

​Dit lokale sprogcenter i Kalundborg på Vestsjælland tilbyder en grundig og kompetent sprogundervisning. ​

På SIK - Sprogcentret i Kalundborg kan du lære:

Du kan tilmelde dig til Indfødsretsprøven af 2015 og Medborgerskabsprøven.

Sprogskole med engagerede lærere

​På vores sprogskole kan du møde indvandrere fra Thailand, Filippinerne, Ukraine, Tjetjenien, New Zealand, Irak, Congo, Polen, Island, Brasilien... Ja fra mellem 50 og 60 af verdens lande, som nu bor i Kalundborg, Høng, Havnsø eller Svebølle - og deres engagerede lærere. De er imødekommende med fokus på at give den enkelte elev den bedste undervisning.

Et nyt klippekort til danskundervisning

indføres 1. januar 2018

Information om det nye klippekortsystem

Danskundervisningen tilbydes nu inden for rammerne af et klippekort. Antallet af klip, du tildeles, afgøres af hvilket modul du indplaceres på ved visitationen. Der kan højst tildeles 6 klip svarende til 3½ års danskuddannelse (42 måneder). Klippekortet er gyldigt i 5 år fra det tidspunkt du kan påbegynde undervisningen (fra dato på henvisning).

På Kalundborg Sprogcenter har vi et varieret undervisningstilbud med forskellige måder at kombinere hold og moduler på, så du kan nå at færdiggøre én af de 3 danskuddannelser med den afsluttende eksamen inden for fristen – på den måde der passer dig bedst.

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig under processen.

Hvem får et klippekort?

• Dig der er i Danmark for at studere eller arbejde eller som ledsagende ægtefælle

• Dig der er familiesammenført med en dansk statsborger efter EU-reglerne

• Au pairer

Klippekortsystemet gælder ikke for udlændinge med opholdstilladelse som flygtninge eller udlændinge der er familiesammenført med en dansk statsborger efter Udlændingeloven.

Hvordan får du et klippekort?

Kort efter du er ankommet til Danmark og har ansøgt om et CPR-nummer, vil du modtage et henvisningsbrev fra den kommune du bor i om din ret til danskundervisning. Den 5-årige periode starter fra den dato brevet er dateret med.

Hvis du vil have fuldt udbytte af perioden, skal du hurtigst muligt og senest en måned efter du har modtaget henvisningen, kontakte det sprogcenter hvor du ønsker at påbegynde en danskuddannelse.

Hvis du allerede er i gang med at lære dansk, starter dit klippekort når du har bestået et modul og skal til at starte på et nyt modul.

Retten til danskundervisning

Tilbuddet om gratis danskundervisning omfatter undervisning på en af uddannelserne i op til 3½ år inden for en 5-årig periode. Perioden regnes fra den dato hvor du har modtaget henvisningsbrevet fra kommunen og kan påbegynde undervisningen.

Sådan fungerer klippekortsystemet

• Når du påbegynder det første modul, aktiverer du samtidig klippekortet, også selvom du ikke møder op til undervisningen på det hold du er inviteret til.

• Når et klip er aktiveret, gælder det indtil du har bestået modultesten – du kan ikke stoppe det undervejs på et modul.

• Når du har bestået en modultest, stopper klippet, og det næste klip er automatisk aktiveret – man kan altså ikke overføre tid fra ét klip til det næste.

• Hvis du har brug for en pause, er der plads til det i løbet af den 5-årige periode. Pausen kan holdes efter du har bestået en modultest og inden du går i gang med et nyt modul.

• Du kan holde pause og sætte dit klippekort i bero, når du har bestået din modultest og endnu ikke er begyndt på et nyt modul, efter skriftlig aftale med din sprogskole

• Hvis du vælger at holde pause midt i et modul, så kører klippet videre, og du kan ikke stoppe det. Når du ikke at bestå modultesten i løbet af den tid et klip varer så skal du

bruge det næste klip på klippekortet.

• Bemærk at tiden tæller, selvom du ikke deltager i undervisningen. Tiden tæller også i ferieperioder. Med klippekortet kan du kun holde pause mellem to moduler, ellers løber tiden.

• Det er personalet på sprogcenteret som beslutter hvornår du er eller burde være klar til at gå til modultest – og det vil oftest være før den maksimale periode på klippekortet. Se

nedenfor.

Så lang tid tager en danskuddannelse 2 (Gennemsnitlig)

Grafen herunder viser, hvor lang tid det gennemsnitlig tager at gennemføre danskuddannelse 2.

Til sammenligning tager en danskuddannelse 3 ca. 17 måneder og danskuddannelse 1 omtrent 24 måneder.

• MODUL 1 3 MDR

• MODUL 2 3 MDR

• MODUL 3 3 MDR

• MODUL 4 4 MDR

• MODUL 5 3 MDR

• MODUL 6 5 MDR

DANSKUDDANNELSE 2 I ALT 21 MÅNEDER

Så lang tid har du i alt til din danskuddannelse (maksimalt)

Grafen herunder viser den maksimale gennemførelsestid per modul med klippekortet.

• MODUL 1 4 MDR

• MODUL 2 5 MDR

• MODUL 3 7 MDR

• MODUL 8 MDR

• MODUL 5 9 MDR

• MODUL 6 9 MDR

MAKSIMAL TID PÅ KLIPPEKORT I ALT 42 MÅNEDER

Deltagerbetaling og depositum

Som anført ovenfor består en danskuddannelse af en række moduler. For hvert af disse moduler skal der betales deltagerbetaling på 2.000 kr. af kursisten. Deltagerbetalingen skal betales inden opstart på et nyt modul.

Derudover skal du betale et depositum på 1.250 kr. før du begynder dit danskkursus. De 1.250 kr. skal betales til sprogcenteret, hvor du også vil få mere information vedr. tilbagebetaling af depositum.

Hvis du er i Danmark som flygtning eller au-pair skal du ikke betale depositum eller deltagerbetaling.

Information in English

You have come to Denmark in order to work, study or other purposes. As a result, you are entitled to a Danish Laguage Course provided by your municipality. The Course will be held at Sprogcenter Kalundborg and you will be taught together with other foreigners who have also recently arrived in Denmark.

If you would like to make use of the offer you must contact the Jobcenter, Rynkevangen 10A, 4400 Kalundborg.

You have to bring your recidence permit/certificate of registration.

Important notice

You are entitled to 3.5. years of courses within a 5-year period. Whether or not you want to attend the Danish Language Course is up to you.

If you would like to learn Danish now, or in the near future, it is important that you make contact within two months after having received the information letter from the Jobcenter,

and reach an agreement as to when you will be starting the course. Otherwise, your right to Danish Language Course will be reduced.

The 5-year period is calculated from the date you receive the referral letter.

Tuition fee and deposit

A Danish Language Course consists of a number of modules, which is explicated further below.

For each module, there is a tuition fee of 2.000 kr. To be paid by the student. The fee has to be paid prior to starting up on a new module.

Furthermore, you will have to pay a deposit of 1.250 kr. Prior to starting the Danish Language Course. The 1.250 kr. are to be paid to the language centre, where you will be provided with more information regarding reimbursement of the security deposit.

If you are in Denmark as an au pair, you do not have to pay the security deposit or the tuition fee.

What does the offer entail?

At the language Centre, you will be placed in ones of three Danish Language Courses, depending on your qualifications. A Danish Language course is completed by passing a test/exam in which both your written and oral skills are tested. You can attend the courses during the day or in the

evening.

A full Danish Language Course consists of 6 modules and each module is completed by passing a test/exam (please see the diagram outlining the three Danish Language Courses). If you do not already know any Danish, you will typically be placed on module 1 and be supplied with 6

tokens (i.e. “klip” in Danish), which you can use within the 5 year period. If you are alreade able to speak and write a little Danish and therefor have been placed on module 2, for example, you will be provided with 5 tokens.

Each token allows you to receive your course within a defined period of time. It is the language centre personnel who determines when you should be able to take the test that completes the module. The personnel can also determine that the Danish Language Course may be too difficult for you and move you to another Danish Language Course.

Kontakt dit lokale sprogcenter i dag

Kontakt dit sprogcenter hvis du er interesseret i, at høre mere om vores sprogskole eller undervisningen. 

Kontakt kan ske på telefon 5951 3945 eller send en e-mail til info@sprogcenterkalundborg.dk.

 

JULEFERIE 2018

Den sidste dag inden juleferien for kursister bliver fredag d. 14. december.

Sprogskolen starter op igen mandag den 7. januar 2019, på Højvangen 9 i Svebølle kl. 9.15. 

Kan du ikke komme, skal du ringe på tlf. 59 53 57 90 mellem kl. 8:15 og 9:15. ​

TRANSLOKATION

​Tirsdag d. 11.12 kl. 16.30

på Sprogcentret Fr. Andersensvej 14 A.

Der bliver uddeling af beviser til alle der afslutter skolen. Vi glæder os til at se dig og din familie

​Hvem er vi?

Sprogcentret i Kalundborg

CVR-nr.: 25721683

​Kontakt os

Telefon: 59 51 39 45

E-mail: info@sprogcenterkalundborg.dk